Najnowsze wpisy
    System reklamy Test

Losowe wpisy

Ostre zapalenie migdałków

Ostre zapalenie migdałków. Ostre zapalenie migdałków cechuje zwykle obrzęk i uwypuklenie poza łuki [...]

Mięśnie gładkie więzadeł macicy

U płciowo dojrzałej, nieciężarr ej kobiety w pozycji stojącej -przy opróżnionym pęcherzu moczowy™ i[...]

Zachowanie kopulacyjne ssaków

Z największą różnorodnością zachowań kopulacyjnych spotykamy się u ssaków. U wszystkich gatunków mo[...]

GRUPY UŻYTKOWNIKÓW SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH CZĘŚĆ 2

Użytkownicy zależni. Użytkownicy zależni poświęcają większość swojego czasu i energii na zdobywanie[...]

POTĘPIANIE SEKSUALNOŚCI

Kalyana Maila (XVI wiek) napisał sanskrytem dzieło pt. Ananga ranga (Teatr miłości lub Statek na oc[...]

Kwestia karalności (czy bezkarności) prostytucji jest regulowana według różnych systemów. System prohibicyjny (eksterminacyjny) wprowadza zakaz uprawiania prostytucji pod groźbą kary. System ten był często stosowany w średniowieczu. Obecnie szczątkowo tylko funkcjonuje (głównie – tylko na papierze) w niektórych kantonach Szwajcarii Czy stanach USA (choć w USA wymienia się cyfrę pół miliona czynnych prostytutek). System reglamentacji policyjnej przybrał klasyczną postać w ustawodawstwie Napoleona z 1802 r. Podstawą tego . systemu jest założenie, że skoro zaspokojenie popędu płciowego jest fizjologiczną potrzebą mężczyzn, skoro warunki ekonomiczne nie pozwalają każdemu na zawarcie małżeństwa, skoro chore wenerycznie prostytutki uchylają się od leczenia, to uprawianie prostytucji musi uzyskać państwowe placet przez „rejestrowanie’. System ten wprowadza rejestrowanie prostytutek przez organy policyjne. Sprawowanie takiej kontroli jest ułatwione tam, gdzie są duże skupiska prostytutek, toteż legalizuje się istnienie domów publicznych.

Przeciwko tym tendencjom (prohibicyjnym czy reglamentacyjnym) powstał w Anglii w latach siedemdziesiątych XIX w. ruch abolicjo- nistyczny, który zatacza corar szersze kręgi (działa Międzynarodo- i wa Federacja Abolicjonistyczna, ittóra od 97 lat wydaje własny organ „Revue Abolitioniste” w październiku 1972 r. odbył się 25 kongres tej organizacji). Zwolennicy tego ruchu domagają się w imię obrony godności ludzkiej kobiety zniesienia rejestracji prostytutek, gdyż jest to napiętnowaniem kobiety w jej własnych oczach i wobec środowiska, uniemożliwia resocjalizację kobiet, które już ten proceder uprawiają. Hasłem ruchu abolicjonistycznego jest: „walka z prostytucją, a nie z prostytutkami’. Jego postulatami są: zniesienie domów publicznych, surowe karanie stręczycieli, sutenerów itp., szeroka akcja bezpłatnego leczenia chorych wenerycznie, opieka nad młodzieżą zagrożoną wykolejeniem, domy opieki dla byłych prostytutek, walka z alkoholizmem, pornografią, poprawa warunków warstw ekonomicznie upośledzonych itp. Postulaty ruchu abolicjonistycznego zostały uwzględnione w programie ochrony praw człowieka ONZ. Za wzorem Anglii system aboli- cjonistyczny przyjęły państwa skandynawskie oraz wiele innych krajów.

Leave a Reply

Archiwa